เช่าอพาร์ตเมนต์
ป่าตอง, ภูเก็ต, ไทย
จอง: +66836352510
fr fr fr

หนังสือ

ค้นหาราคาและห้องว่าง

ห้องชุด 601 S

จาก 1 806 THB
อ่านเพิ่มเติม

ห้องชุด 701 S

จาก 2 295 THB
อ่านเพิ่มเติม

ห้องชุด 702 S

จาก 1 806 THB
อ่านเพิ่มเติม

ห้องชุด 804 S

จาก 1 806 THB
อ่านเพิ่มเติม

ห้องชุด 1001 S

จาก 2 296 THB
อ่านเพิ่มเติม

ห้องชุด 1002 S

จาก 2 295 THB
อ่านเพิ่มเติม

ห้องชุด 1003 S

จาก 2 295 THB
อ่านเพิ่มเติม

ห้องชุด 1202 S

จาก 2 295 THB
อ่านเพิ่มเติม

ห้องชุด 1203 M

จาก 1 736 THB
อ่านเพิ่มเติม

ห้องชุด 1303 M

จาก 1 736 THB
อ่านเพิ่มเติม

ห้องชุด 1304 M

จาก 1 200 THB
อ่านเพิ่มเติม

ห้องชุด 1401 M

จาก 1 715 THB
อ่านเพิ่มเติม

ห้องชุด 1401 S

จาก 2 425 THB
อ่านเพิ่มเติม

ห้องชุด 1402 S

จาก 2 086 THB
อ่านเพิ่มเติม

ห้องชุด 1501 M

จาก 1 200 THB
อ่านเพิ่มเติม

ห้องชุด 1504 S

จาก 2 226 THB
อ่านเพิ่มเติม

ห้องชุด 1603 S

จาก 1 200 THB
อ่านเพิ่มเติม

ห้องชุด 1701 S

จาก 2 646 THB
อ่านเพิ่มเติม

ห้องชุด 1704 S

จาก 6 THB
อ่านเพิ่มเติม

ห้องชุด 1801 M

จาก 3 640 THB
อ่านเพิ่มเติม

ห้องชุด 2002 S

จาก 4 900 THB
อ่านเพิ่มเติม


patong tower RSS xml
RSS
facebook
Patong Tower ©2013 Patong Tower Holiday rental. All rights reserved. fr fr fr
พาร์ตเมนท์ให้เช่าสำหรับวันหยุดในภูเก็ต, ไทย, ในป่าตองทาวเวอร์ - @Website by Aurorela